Saziv 1. sjednice Općinskog vijeća 16.07.2021.

Ispis

Saziv 1. redovne sjednice Općinskog vijeća za 16.07.2021. u 13:00 sati u općinskoj vijećnici:

ZAPISNIK sa konstituirajuće sjednice
1. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima vijeća
1.1. Odluka o naknadi za rad predsjednika, potpredsjednika i članova
2. Prijedlog odluke o koncesiji
2.1. Odluka o davanju koncesije za dimnjačarske usluge
2.2. Prijedlog rješenja o odbijanju
2.3. Rješenja o odbijanju
3. Prijedlog Zaključka o davanju u zakup – vodotoranj
3.1. Zaključak o zakupu nekretnine
4. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi
4.1. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra
5. Prijedlog Odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta
5.1. Odluka o proglašenju nerazvrstanih cesta
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o nerazvrstanim cestama – Udbina
6.1 Izmjene Odluke o nerazvrstanim cestama- Udbina
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o upisu djece u vrtić
7.1. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika
8. Prijedlog izmjene Odluke članova upravnog vijeća DV Medo
9. Prijedlog odluke-dodjela socijalne pomoći
9.1. Odluka - povjerenstvo za socijalne korisnike
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvještaja o radu Kraljevca d.o.o.
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvještaja o radu Komunalca Udbina d.o.o
12. Prijedlog zaključka DVD