Obavijest - Pokretanje ponovljenog postupka davanja koncesije za obavljanje poslova dimnjačarske djelatnosti na području općine Udbina

Ispis

Objavljuje se ponovljeni postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Udbina u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)  koji uključuje Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Udbina zajedno s Dokumentacijom za nadmetanje, cjenikom te analizom davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Dokumentacija za nadmetanje

Cjenik dimnjačarskih usluga

Analiza davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova