Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 10/2021

Ispis

Općina Udbina pokreće postupak jednostavne nabave  pod nazivom "Uređenje nerazvrstane ceste Visuću" -zaseo Tišma Varoš,  oznake JN10/2021  te ovim putem poziva zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponuda.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Tehnička dokumentacija