Prethodno savjetovanje

Ispis

PRETHODNO SAVJETOVANJE sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  provodi se sukladno stavku 3. članak 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te članku 9. i 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta (NN 101/2017)

Prethodna savjetovanja u 2020. godini

Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Udbina - POZIV

Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Udbina - izvješće

Prethodna savjetovanja u 2018. godini

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina - Rebić - POZIV

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina - Rebić - IZVJEŠĆE