Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Dokumenti i Akti

E-mail Ispis

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

2. SJEDNICA 24.09.2021.

1. SJEDNICA 16.07.2021.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA


 DVADESET I ŠESTA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 09.04.2021.

DVADESET I PETA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 19.02.2021.

DVADESET I ČETVRTA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 15.12.2020.

DVADESET I TREĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 20.11.2020.

DVADESET I DRUGA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 24.09.2020.

DVADESET I PRVA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 10.07.2020.

DVADESETA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 18.05.2020.

DEVETNAESTA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 29.02.2020.

OSAMNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 12.12.2019.

SEDAMNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA,31.10.2019.

ŠESNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 02.08.2019.

PETNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA , 19.06.2019.

ČETRNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 30.03.2019.

TRINAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 31.01.2019.

DVANAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 14.12.2018.

JEDANAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 19.10.2018.

DESETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 17.08.2018.

DEVETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 30.07.2018. G

OSMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA,  08.06.2018.G.

SEDMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 03.05.2018.G.

ŠESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 03.04.2018. G.

PETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 23.01.2018.G

ČETVRTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA,21.12.2017.

TREĆA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 14.12.2017.

DRUGA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 15.09.2017.

 PRVA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 25.07.2017.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 12.06.2017.

-----------------------------------------------------------------------------

DVADESET OSMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 19.04.2017.

DVADESET SEDMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 30.03.2017.

DVADESET ŠESTA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 08.02.2017.

DVADESET PETA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 22.12.2016.

DVADESET ČETVRTA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 16.11.2016.

DVADESET TREĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 14.09.2016.

DVADESET DRUGA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 01.08.2016.

DVADESET PRVA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 27.06.2016.

DVADESETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 30.03.2016.

DEVETNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 25.02.2016.

OSAMNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 21.12.2015.

SEDAMNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 09.11.2015.

Šesnaesta redovna sjednica općinskog vijeća, 15.09.2015.

PETNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 16.07.2015.

ČETRNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 04.05.2015.

TRINAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 23.03.2015.

DVANAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 22.12.2014.

JEDANAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 11.11.2014.

DESETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 15.09.2014.

DEVETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 31.07.2014.

OSMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 11.07.2014.

PRVA IZVANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 28.05.2014.

SEDMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 14.05.2014.

ŠESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 14.04.2014.

PETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 24.03.2014.

ČETVRTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 23.12.2013.

TREĆA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 16.12.2013.

DRUGA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 16.09.2013.

PRVA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 12.07.2013.

PRVA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 18.06.2013.

  


OPĆINA UDBINA

NAČELNIK

Poslovnik o radu načelnika

Odluka o visini koeficijenta i visini osnovice za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Odluka o izmjeni odluke visine koeficijenta visine osnovice za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Polugodišnji izvještaj o radu načelnika za 2020. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE

Statut Općine Udbina

Poslovnik Općinskog vijeća

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općine Udbina - novo 2021.

Odluka o naknadi za rad predsjednika i potpredsjednika OV te naknade za rad članova OV

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad predsjednika i potpredsjednika OV te naknade za rad članova OV

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odluka o ustrojstvu JUO

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Udbina

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Udbina

Odluka o II izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Udbina 

Odluka o III dopuni Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Udbina

Odluka o IV izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Udbina

Odluka o V izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Udbina 

Plan prijma službenika i namještenika u JUO za 2020. godini

Plan prijma službenika i namještenika u JUO za 2021. godini

Pravilnik o nagrađivanju

Procedura ugovorne obveze

Procedura zaprimanja i plaćanja računa

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Pravilnik o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona i troškovima reprezentacije

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Službenik za informiranje

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata JUO i drugih tijela Općine Udbina za 2021. godinu

Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u JUO

Oduka o izmjeni i dopuni odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u JUO

Oduka o II izmjeni i dopuni odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u JUO

Oduka o III izmjeni i dopuni odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u JUO

Oduka o IV izmjeni i dopuni odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u JUO

Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u JUO - nova 2020

OPĆI POSLOVI

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI

Odluka o osnivanju

Odluka o koeficijentima

DJEČJI VRTIĆ "MEDO"

Odluka o utvrđivanju cijene boravke djece

SOCIJALNI PROGRAM

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje prava iz socijalne skrbi

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu pomoći u ogrijevu

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu pomoći za nabavu školskih udžbenika

Odluka o kriterijima i načinu dodjele novčane pomoći 

PODUZETNIČKA ZONA

Odluka o osnivanju poduzetničkih zona

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju poduzetničkih zona

Odluka o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva

Odluka o početnoj cijeni

GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Odluka o gospodarenju nekretninama

Odluka o zakupu poslovnog prostora

Odluka o I izmjeni odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o II izmjeni odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o III izmjeni odluke o zakupu poslovnog prostora

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Udbina 2016.-2020.

Plan upravljanja imovinom za 2020. godinu

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama

POLJOPRIVREDA

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama

Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Prilog-1

Prilog-2

KKP-1

KKP-2

KKP-3

KKP-4

KKP-5

JAVNA NABAVA

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA - LAG LIKA

Odluka o uključivanju u projekt

Izmjena odluke u uključivanju u projekt

Imenovanje predstavnika u Skupštinu LAG-a

KOMUNALNA DJELATNOST

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o komunalnom redu

Odluka o držanju domaćih životinja

Odluka o držanju kućnih ljubimaca

Odluka o I Izmjeni odluke o držanju kućnih ljubimaca

Odluka o grobljima

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše razine buke

Odluka o nazivima ulica i trgova i nazivu naselja

Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara

Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju u prostoru Općine Udbina za razdoblje 2013.-2016. godine

Odluka o načinu obavljanja dimnjačarskih poslova

Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

VODOOPSKBRA I ODVODNJA

Odluka o vodoopskrbi

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o izmjeni Odluke na priključenju na vodne građevine

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj vodnog gospodarstva

Odluka o zaštiti izvorišta Bukovac i Kraljevac

Odluka o odvodnji otpadnih voda u naselju Udbina

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Odluka o nerazvrstanim cestama

Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

GOSPODARENJE OTPADOM

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom 2014-2020

KOMUNALNA NAKNADA

Odluka o komunalnoj naknadi

Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

KOMUNALNI DOPRINOS

Odluka o komunalnom doprinosu

OPĆINSKI POREZI

Odluka o lokalnim porezima

Dopuna Odluke o lokalnim porezima

LEGALIZACIJA

Odluka o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Odluka o broju etaža

Odluka

TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o radnom vremenu prodavaonica

Odluka o uvijetima i lokacijama za prodaju robe pokretnih prodavača

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i lokacijama za prodaju robe pokretnih prodavača

Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i lokacijama za prodaju robe pokretnih prodavača

SPOMENIČKA RENTA

Odluka o visini spomeničke rente

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Obrazac za samoprocjenu utvrđivanja obaveze Općine Udbina iz članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Udbina

Odluka o imenovanju stožera

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju stožera

Odluka o nazivu i obuhvatu naselja

Poslovnik o radu stožera civilne zaštite

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Info podaci Dokumenti i Akti