Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Prostorno planska dokumentacija

E-mail Ispis

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA

Prijedlog IV. Izmjena i dopuna prostornog plana

- IV_ID_ PPUO_Udbina-obrazloženje-NKPP

- Izvješće s javne rasprave - IV. izmjene i dopune PPUO Udbina

- 4.2.1. BUNIĆ

- 4.7. GRABUŠIĆ

- 4.26.1. VISUĆ

Prilozi u postupku pribavljanja mišljenja o potrebi pokretanja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš:

1. Prijedlog Odluke o o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Udbina

2. Tablica - Obrazac o ocjeni o potrebi Strateške procjene na okoliš

3. Zahtjevi za izmjenu Plana - grafički dio nacrta prijedloga plana:

4. Preslika Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana općine Udbina

 

pdf Prostorni plan uređenja Općine Udbina
Odredbe Izmjene i dopune 2010-odredbe Izmjene i dopune 2014 - odredbe Izmjene i dopune 2017 - odredbe PROČIŠĆENI TEKST PPU OPĆINE UDBINA Korištenje i namjena karta A Korištenje i namjena karta B
Infrastrukturni sustavi karta A Infrastrukturni sustavi karta B          

 

 

pdf Urbanistički plan uređenja Udbina
II IZMJENE I DOPUNE UPU UDBINA 2019 - TEKST
PROČIŠĆENI TEKST UPU UDBINA

GRAFIČKI DIO - NAMJENA

 GRAFIČKI DIO - PROMET

GRAFIČKI DIO - TK I EEK

GRAFIČKI DIO - VODA I ODVODNJA

GRAFIČKI DIO - ZAŠTITA

GRAFIČKI DIO - OBLICI KORIŠTENJA GRAFIČKI DIO - NAČIN GRADNJA GRAFIČKI DIO - UREĐENJE ZELENILA  

pdf Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Podudbina

IZMJENE I DOPUNE UPU GZ PODUDBINA 2017 - TEKST

II IZMJENE I DOPUNE UPU GZ PODUDBINA 2019 - TEKST

 

PROČIŠĆENI TEKST UPU GZ PODUDBINA

UPU GZ Podudbina - namjena.pdf

UPU GZ Podudbina - promet.pdf

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Prethodno savjetovanje