Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselju Udbina_U PROVEDBI

E-mail Ispis

PROJEKT: "Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Udbina"

VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.307.750,00 kn bez PDV-a

FINANCIRANJE: Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije 85% i Republike Hrvatske 15% kroz Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Operacija 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda"

OPIS PROJEKTA: Naselje Udbina snabdjeva se vodom iz lokalnog vodovoda "Udbina" (s izvorišta "Kraljevac" i "Bukovac") dok se u sušnom razdoblju dodatne količine vode dopremaju magistralnim vodom "Krbavica-Udbina" (s izvorišta"Krbavica"). Nakon što se 2000. godine izvršila rekonstrukcija crpne stance Kraljevac te zamjenio  tlačni vod do vodotornja Udbina (salonitne cijevi nodularnim lijevom), 2003. godine se rekonstruirala lokalna vodovodna mreža naselja Udbina u dužini 1500 metara (ulice Katedralska, Stjepana Radića, Krbavska). Bilo je potrebno nastaviti ulagati u lokalnu mrežu naselja Udbina koji je star preko 40 godina.  Nakon promjene politike sufinanciranja Hrvatskih voda  vodovodnih sustava manjih od 2000 stanovnika jedini priuštiv model je bila prijava na  Programa ruralnog razvoja 2014. -2020. Pristupilo se izradi projektne dokumentacije  koja je izrađena krajem 2016. godine. Građevinska dozvola je zbog neusklađenosti katastra i zemljišnih knjiga dobivena tek u lipnju 2018.

CILJ PROJEKTA: Smanjenje gubitaka vode u mreži, smanjenje računa za utoršenu električnu energiju pumpi za dobavu vode, bolje upravljanje vodnim resuursom za vrijeme kvarova na mreži odnosno eventualnih redukcijama vode

REZULTATI PROJEKTA: Rekonstruirana vodovodna mreža južnog dijela naselja Udbina u 11 ulica u dužini 3817 metara  te izgrađeno 396 metara novog voda u dvije ulice.

NOSITELJ PROJEKTA: Kraljevac d.o.o.

STATUS PROJEKTA:

- izrađena projektna dokumentacija: 29.12.2016.

- izdana građevinska dozvola: 04.06.2018.

- projekt prijavljen na natječaj: 10.10.2018.

- projekt odobren te je potpisan ugovor o  financiranju: 18.07.2019.

- provedba postupka javne nabave: 11.03.2020. - 26.10.2020.

- potpisan ugovor sa izvođačem radova: 09.12.2020.

- izvođač radova uveden u posao: 23.12.2020.

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Udruge EU Projekti Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselju Udbina_U PROVEDBI