Općina Udbina

Ličko-senjska županija

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Izrada strategije razvoja turizma na području općine Udbina_PROVEDEN

E-mail Ispis

PROJEKT: "Izrada strategije razvoja turizma na području općine Udbina"

VRIJEDNOST PROJEKTA: 41.205,00 kn

FINANCIRANJE: Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije 85% i Republike Hrvatske 15% kroz Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Podmjera 7.1. „ Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 područja visoke prirodne vrijednosti“, Operacija 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ dostavljamo vam dokumentaciju provedenog postupka javne nabave.

OPIS PROJEKTA: Izrada Strategije razvoja turizma na području općine Udbina temelji se na prioritetnom cilju Plana ukupnog razvoja Općine Udbina „Povećanje konkurentnosti gospodarstva“ kroz provedbu mjere 2.4. Podrška valorizaciji prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe i aktivnosti:

 

 • poticanje razvoja i uspostave novih turističkih kapaciteta te edukacija i zapošljavanje stručnog kadra
 • održivo gospodarenje prirodnim i kulturnim vrijednostima u svrhu jačanja turističke konkurentnosti općine
 • uključivanje tradicije i gastronomije temeljene na lokalnim poljoprivrednim proizvodima u turističku ponudu općine
 • poticanje razvoja turizma povezivanjem turističkih ponuda u regiji
 • poticanje razvoja posebnih oblika turizma kao što su agroturizam, lovni turizam, aktivni i avanturistički turizam, hodočasnički turizam
 • podrška uspostavi Turističke zajednice na području općine u svrhu promocije turističkih usluga i proizvoda.

Iz navedenih razloga izvršena je prijava na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 28.06.2017. godine gdje je u postupku provedbe odabrana tvrtka Dalmaconsult d.o.o. koja je na temelju projektnog zadatka i definirane metodologije izradila strateški dokument koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća dana 23.01.2018. godine.

CILJ PROJEKTA: Definiranje vizije razvoja turizma

REZULTATI PROJEKTA: Izrađen dokument Strategija razvoja turizma za područje općine Udbine za razdoblje 2018.-2022.

STATUS PROJEKTA: projekt je provedene danom Odluke o dodjeli sredstava  02.01.2019.

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Obavijesti Izrada strategije razvoja turizma na području općine Udbina_PROVEDEN