Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Veliko Hvala

E-mail Ispis PDF

Danas se opraštamo od dva velika čovjeka, bivšeg načelnika Ivana Pešuta i biskupa u miru Milu Bogovića, koji iza sebe ostavljaju djela protkana vjerom i zajedništvom.

Ivanova povezanost sa Udbinom seže od 1975. godine kada kratko vrijeme nakon fakulteta radi na udbinskoj pilani kao mladi inženjer drvne industrije gdje svoje tek stečeno znanje implementira na poboljšanju organizacije rada i nove tehnološke procese.

Sudbina je htjela da se, odmah nakon vojno-redarstvene operacije Oluja, vrati u istu pilanu u cilju pokretanje proizvodnje. Trajna veza sa udbinskim krajem počinje obnašanjem dužnosti općinskog načelnika u tri mandata kao i zamjenika načelnika i člana općinskog poglavarstva Općine Udbina. Svoje iskustvo, radeći na rukovodećim mjestima u realnom sektoru, praktično primjenjuju i na rad u lokalnoj samoupravi.

Svojim entuzijazmom, nevjerojatnom lakoćom uspostavljanja poslovnih i običnih ljudskih kontakata te nepresušnom energijom nastojao je na sve načine poboljšati životni standard svoga stanovništva.

Na drugoj, duhovnoj strani, djelovao je biskup Mile Bogović čija veza sa našim krajem seže od 2000. godine odnosno osnivanjem Gospićko –senjske biskupije. Tada je za početak rada i zaštitnika nove biskupije izabran sv. Jakov stariji koji je ujedno zaštitnik bivše krbavske biskupije i njene katedrale na Udbini iz 12. stoljeća. Od tada i na taj dan biskup Bogović je redovito osobno dolazio i provodio vrijeme sa svojim vjernicima.

Nakon što postaje biskup rađa se i ideja izgradnje nacionalnog svetišta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Bio je to njegov projekt koji je radio sa ljubavlju i u koji je uložio silnu energiju sve do njene realizacije 2015. I nakon umirovljenja nije mirovao te se zalagao za osnivanjem ustanove Svehrvatki grob na Krbavskom polju.

Hvala Vam za sve što ste učinili za ovo mjesto, ovaj kraj i njegovo stanovništvo.

Ova pandemija neće dozvoliti ogromnom broju ljudi da vam uputi posljednji pozdrav i isprati sa ovozemaljskog puta te vam ovim putem i u njihovo ime kažemo veliko hvala.

Blagosov je bio imati Vas.

slika

Ažurirano: Utorak, 22 Prosinac 2020 10:53

DAN ŽALOSTI 22.12.2020.

E-mail Ispis PDF

ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI ZA 22.12.2020.

Javni natječaj za zakup građevinskog neizgrađenog zemljišta

E-mail Ispis PDF

Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

ODRŽAN RADNI SASTANAK U SKLOPU PROGRAMA "ZAŽELI"

E-mail Ispis PDF

Održan radni sastanak s pripadnicama ciljane skupine projekta "Zaželi za Općinu Udbina"

Dana 11. 12. i 15.12. 2020. godine održan je radni sastanak sa 33 pripadnice ciljane skupine koje rade u sklopu Općine na Projektu „Zaželi za Općinu Udbina“ u trajanju od 12 mjeseci. Pripadnice ciljane skupine brinu se o 200 krajnjih korisnika, tj. starijim osoba i osobama u nepovoljnom položaju. Radnom sastanku uz voditelja projekta i asistenta prisustvovao je načelnik Općine Udbina i zamjenica načelnika.

Radni sastanak je održan u četiri skupine zbog poštivanja svih epidemioloških mjera.

Radni sastanci provoditi će se i u narednim mjesecima radi bolje provedbe projektnih aktivnosti i upoznavanja stvarnog stanja na terenu te kako bi u slučaju pojave problema pravovremeno reagirali u njihovom otklanjanju.

Zaposlene žene skrbe se o osobama starije životne dobi i o osobama u nepovoljnom položaju pružajući im pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji i društvenim aktivnostima, nabavi namirnica, lijekova i dr. potrepština.

Projekt ukupne vrijednosti 3.017.590,00 kuna financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europski socijalni fond financira 85% a RH 15% vrijednosti projekta.

Nakon održanog sastanka počela je i podjela paketa higijenskih potrepština za mjesec prosinac. Paketi sadrže sredstva za čišćenje stambenog prostora i osnovne higijenske potrepštine za svakog korisnika.

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Ažurirano: Ponedjeljak, 12 Travanj 2021 07:56

SAZIV 24.REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEČA ZA 15.12.2020.

E-mail Ispis PDF

SAZIV 24. (elektroničke) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 15.12.2020. GODINE

Upute za glasovanje

Upute za sastavljanje i predaju amandmana

1. Usvajanje zapisnika sa 23. redovne (elektroničke) sjednice Općinskog vijeća,

2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2020.g.

2.1.II.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2020.g. s obrazloženjem,

-Opći dio

-Posebni dio

-Obrazloženje uz 2.izmjene i dopune 

2.2  II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.g.

3.Donošenje Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2020.g.   

4. Donošenje Programa uz II. izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2020.godinu

4.1.II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2020.g.,

4.2.II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2020.g.

4.3.II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2020.g,

4.4.II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2020.g.,

4.5.II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.,

4.6.II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.,

5.Donošenje Proračuna Općine Udbina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

5.1. Proračun Općine Udbina za 2021.g. s projekcijama za 2022. i 2023.g.

-Opći dio Proračuna

-Posebni dio Proračuna

Obrazloženje uz Proračun

5.2. Plan razvojnih programa Općine Udbina za razdoblje 2021. – 2023.g.

6.Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2021.g.

7. Donošenje Programa uz Proračun Općine Udbina za 2021. godinu

7.1.Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021.g.,

7.2.Program utroška sredstava od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta za 2021.g.,

7.3.Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.,

7.4.Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2021.g.  

7.5.Program javnih potreba za 2021.g.,

7.6.Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.,

7.7.Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.

8.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Udbina u 2021. godini

9.Donošenje Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina za razdoblje od 2021. – 2027. g.,

10.Donošenje Plana upravljanja imovinom za 2021.g.,

11.Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva na području Općine Udbina,

12.Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19,

13.Donošenje Odluke o visini naknade za novorođenčad,

14.Donošenje Zaključka o sufinanciranju prehrane učenika Osnovne škole,

15.Donošenje Zaključka o sklapanju sporazuma za postavljanje infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila,

16.Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.g.,

17.Usvajanje Izvješća o provođenju Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2020. godinu,

18.Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2020. godinu,

19.Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2021. godinu,

20.Usvajanje Plana rada i financijskog plana Centra za pomoć u kući Općine Udbina za 2021.g.,

21.Razno

Ažurirano: Utorak, 08 Prosinac 2020 16:58

Stranica 10 od 84

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home