HR Projekti

Općina Udbina

POPIS PROJEKATA OD 2009. GODINE KOJE SMO PROVODILI SAMOSTALNO ILI U SURADNJI SA NACIONALNIM KAO I DRUGIM INSTITUCIJAMA NAJČEŠČE TEMELJEM PRIJAVA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA JAVNE POZIVE.

Naziv projekta Kategorija Status Vrijednost projekta Početak provedbe Kraj provedbe
Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Poljice - II faza Prometan infrastruktura U provedbi 70.000,00 eur 04.04.2024. 31.12.2024.
Uređenje parkirališta za kamione u ulici IX. gardijske brigade Prometna infrastruktura U provedbi 132.000,00 eur 12.03.2024. 31.12.2024.
Modernizacija javne rasvjete IV faza Energetska infrastruktura U provedbi 33.125,00 eur 12.03.2024. 31.12.2024.
Nabava komunalne opreme za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada Komunalna oprema U provedbi 29.527,50 eur 10.01.2024. 31.12.2024.
Nabava komunalnog traktora Komunalna oprema U provedbi 70.000,00 eur 22.11.2023. 30.08.2024.
Izgradnja mjesne tržnice Komunalna infrastruktura U provedbi 808.512,00 eur 29.09.2023. 31.12.2025.
Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Podlapača Prometna infrastruktura U provedbi 238.000,00 eur 12.07.2023. 31.12.2024.
Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Poljice - I faza Prometna infrastruktura Proveden 87.288,00 eur 10.07.2023. 28.11.2023.
Nabava komunalne opreme za održavanje zelenih površina Javne površine -održavanje Proveden 11.211,23 eur 05.06.2023. 29.06.2023.
Uređenje nerazvrstane ceste u Visuću (Kosanović gaj) Prometna infrastruktura Proveden 65.034,00 eur (490.000,00 kn) 10.10.2022. 16.11.2022.
Uređenje ulice Stjepana Radića s nogostupom – I. faza Prometna infrastruktura Proveden 44.166,50 eur (332.773,00 kn) 30.06.2022. 20.10.2023.
Uređenje Krbavske ulice Prometna infrastruktura Proveden 39.300,00 eur (296.106,00 kn) 20.06.2022. 08.12.2023.
Uređenje parkirališta Ambulante Udbina Javna infrastruktura Proveden 341.771,44 kn 09.05.2022. 14.11.2022.
Uređenje groblja u naselju Udbina - II faza Javna infrastruktura Proveden 256.100,00 kn 30.07.2021. 21.09.2021.
Uređenje nerazvrstane ceste u Visuću (Tišma Varoš) Prometna infrastruktura Proveden 411.421,63 kn 23.06.2021. 27.10.2021.
Nabava mini bagera za potrebe Kraljevca d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja Proveden 247.000,00 kn 07.06.2021. 23.08.2021.
Rekonstrukcija Krbavske ulice, I faza Prometna infrastruktura Proveden 187.276,00 kn 11.02.2021. 15.06.2021.
Modernizacija javne rasvjete, III faza Javna rasvjeta Proveden 250.667,00 kn 08.01.2021. 02.06.2021.
Uređenje nerazvrstane ceste u Buniću Prometna infrastruktura Proveden 519.950,00 kn 26.08.2020. 20.11.2020.
Asfaltiranje ulica u naselju Udbina Prometna infrastruktura Proveden 444.600,00 kn 20.08.2020. 13.05.2022.
Rekonstrukcija elektro sustava vodocrpilišta Kraljevac Vodovodna infrstruktura Proveden 210.000,00 kn 11.06.2020. 21.08.2020.
Uređenje prostora i izgradnja garaže za potrebe Centra za pomoć u kući Socijalna infrastruktura Proveden 541.273,00 kn 07.05.2020. 30.10.2020.
Uređenje parkirališta stambene zgrade b.I.Karlovića 1. i 3. i pješačke staze stambene zgrade Trg sv. Lucije 5. Prometna infrastruktura Proveden 378.500,00 kn 26.11.2019. 28.05.2020.
Modernizacija javne rasvjete Općine Udbina - II faza Javna rasvjeta Proveden 236.520,00 kn 29.10.2019. 09.03.2020.
Uređenje pristupne ceste i parkirališta stambene zgrade Podudbina 16 Prometna infrastruktura Proveden 336.000,00 kn 18.07.2019. 23.12.2019.
Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Kurjaku Prometna infrastruktura Proveden 580.900,00 kn 17.07.2019. 19.11.2019.
Izgradnja sekundarne mreže odvodnje i priključaka na sustav odvodnje Vodoopskrba i odvodnja Proveden 262.500,00 kn 22.05.2019. 29.08.2019.
Sanacija vodotornja Udbina Vodovodna infrastruktura Proveden 223.250,00 kn 16.05.2019. 24.06.2020.
Uspostava nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Vodoopskrba i odvodnja Proveden 253.000,00 kn 10.05.2019. 12.09.2019.
Sanacija mosta Dragaševo brdo Prometna infrastruktura Proveden 268.500,00 kn 05.04.2019. 19.10.2019.
Uređenje Katedralske ulice Prometna infrastruktura Proveden 1.280.984,00 kn 16.05.2018. 12.03.2019.
Uređenje groblja u naselju Udbina - I faza Javna infrastruktura Proveden 328.303,00 kn 19.09.2017. 28.03.2018.
Rekonstrukcija sanitarne odvodnje na Trgu sv. Lucije Vodoopskrba i odvodnja Proveden 237.162,00 kn 16.09.2017. 28.03.2018.
Nabava vatrogasnog vozila za potrebe DVD Udbina Zaštita i spašavanje Proveden 1.513.000,00 kn 10.04.2017. 30.07.2017.
Uređenje nerazvrstane ceste Čojluk Prometna infrastruktura Proveden 550.000,00 kn 11.10.2016. 14.11.2016.
Izgradnja nogostupa i autobusnog stajališta - Katedralska ulica Javna infrastruktura Proveden 380.700,00 kn 30.08.2016. 11.10.2016.
Izgradnja parkirališta na Trgu hv. vitezova i Trgu sv. Lucije Prometna infrastruktura Proveden 187.000,00 kn 15.07.2016. 15.11.2016.
Uređenje i opremanje javnog dječjeg igrališta Društvena infrastruktura Proveden 365.310,00 kn 03.11.2015. 31.03.2016.
Nabava komunalnog vozila Zbrinjavanje otpada Proveden 1.187.500,00 kn 27.11.2014. 27.11.2014.
Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Energetska učinkovitost Proveden 475.495,31 kn 08.08.2014. 20.10.2015.
Ugradnja kotlova na pelete u javnim objektima Energetska infrastruktura Proveden 365.500,00 kn 24.11.2012. 31.08.2013.
Izgradnja igrališta dječjeg vrtića uključujući parkiralište Javna infrastruktura Proveden 133.252,00 kn 09.11.2012. 30.04.2013.
Izvođenje radova na uređenju nerazvrstanih cesta, parkirališta i pješačkih staza Prometna infrastruktura Proveden 913.368,16 kn 09.11.2012. 30.04.2013.
Modernizacija javne rasvjete - I faza Energetska infrastruktura Proveden 853.428,75 kn 23.10.2012. 30.04.2013.
Sanacija općinske zgrade na načelu održive gradnje Energetska infrastruktura Proveden 1.202.681,00 kn 18.10.2012. 30.09.2013.
Instalacija vodovodnih priključaka naselja Podlapača Vodovod i odvodnja Proveden 230.374,00 kn 25.09.2012. 30.11.2012.
Rekonstrukcija vodovodne mreže Krbavica - Udbina (IIIfaza), dionica Krbava - Ogrešov gaj Vodovod i odvodnja Proveden 1.447.554,00 kn 27.06.2012. 15.10.2012.
Adaptacija prizemlja i proširenje dječjeg vrtića Predškolski odgoj Proveden 889.590,00 kn 06.06.2012. 29.11.2012.
Uređenje planinarskih, biciklističkih i edukativnih staza Ličke Plješivice Turizam Proveden 90.636,00 kn 11.11.2011. 29.08.2012.
Modernizacija cesta i parkirališta u Udbini Prometna infrastruktura Proveden 1.378.124,00 kn 13.09.2011. 30.05.2012.
Adaptacija stare škole u Udbini Društvena infrastruktura Proveden 1.912.862,00 kn 04.05.2009. 06.04.2010.
Rekonstrukcija vodovodne mreže Krbavica - Udbina (II faza), dionica Šalamunić- Krbava Vodovod i odvodnja Proveden 6.256.466,50 kn 23.01.2009. 29.09.2009.
Sanacija odlagališta komunalnog otpada Ćojluk do zatvaranja Zbrinjavanje otpada U provedbi 4.110.908,00 kn (do 2021. godine) 16.10.2007. Nije poznat