Uspostava nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe

HR Projekti

Vrijednost projekta: 253.000,00 kn

Kategorija: Vodoopskrba i odvodnja

Status: Proveden

Početak provedbe: 10.05.2019.

Kraj provedbe: 12.09.2019.

U cilju smanjenja gubitaka, bolje kontrole i upravljanja vodopskrbnim sustavom na području općine Udbina izgrađen nadzorno-upravljački sustava i uspostavljen dispečerski centar. Na taj način osigurano je prikupljanje podataka sa vodoopskrbnih objekata u realnom vremenu, uspostavljene su daljinske stanice na lokaciji vodocrpilište Krbavica i vodocrpilište Kraljevac za lokalni i daljinski automatski rad crpnih agregata  i vodosprema.

Investiciju su sufinancirale Hrvatkse vode sa 80%.