Uređenje nerazvrstane ceste u Visuću (Kosanović gaj)

HR Projekti

Vrijednost projekta: 65.034,00 eur (490.000,00 kn)

Kategorija: Prometna infrastruktura

Status: Proveden

Početak provedbe: 10.10.2022.

Kraj provedbe: 16.11.2022.

Projektom je obnovljena nerazvrstana cesta  na način da je ojačana i asfaltirana u dužini od 530 metara te je instalirana prometna signalizacija. Radove je izveo Colas d.d.

Projekt je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sa 200.000,00 kn.