Uređenje groblja u naselju Udbina - I faza

HR Projekti

Vrijednost projekta: 328.303,00 kn

Kategorija: Javna infrastruktura

Status: Proveden

Početak provedbe: 19.09.2017.

Kraj provedbe: 28.03.2018.

Centralno groblje Udbina osnovano je 1865. godine. Jedan dio groblja je do 1995. godine  zapušten do te mjere da je počeo poprimati obilježja šume. Nakon tog vremena groblje je u potpunosti raskrčeno, izgrađen je pristupni put da bi 2010. ograđeno uključujući ulaznu kapijom. Izgrađena je katastarska podloga kojom su obilježena sva grobna mjesta, a Arheološki muzej iz Zadra je napravio inventuru starih grobnih mjesta koja sežu u kasno 19. stoljeće. Groblje se sada redovito održava od strane komunalnog poduzeća  ali se njime još uvijek ne upravlja u smislu dodjele grobnih mjesta i naplate jer nisu izgrađene staze i formirana polja.

Cilj projekta je doprinijeti boljem pristupu grobnim mjestima i komunalnih usluga te osiguranju preduvjete za uvođenje upravljanja centralnim grobljem putem formiranja grobnih polja. 

Projektom je izgrađeno 275 metara pješačkih staza, izveden je priključak vode i ugrađena komunalna oprema (kontejner za smeće i klupe).