Uređenje parkirališta Ambulante Udbina

HR Projekti

Vrijednost projekta: 341.771,44 kn

Kategorija: Javna infrastruktura

Status: Proveden

Početak provedbe: 09.05.2022.

Kraj provedbe: 14.11.2022.

Projektom se uredio ulaz ambulante Udbina koja je u sastavu Doma zdravalja Korenica. Radovi su uključivali uklanjanje ruševnog objekta i zida na ulazu, stepeništa i bunara u dvorištu nakon čega je formirano manje parkirališta sa 4 parkirna mjesta, izvedena odvodnja površinskih voda, izgrađeno novo stepenište sa rukohvatom i nadstrešnicom. Na ovaj način se smanjilo parkiranje vozila na cesti, pacijenti imaju olakšani pristup u objekt,a ujedno je spriječeno zadržavanje oborinskih voda na ulazu. 

Ukupna vrijednost projekta je 328.771,00 kn, a Središnji državni ured za obnovu stambeno zbrinjavanje je sufinancirao trošak sa 200.000,00 kn.