Uređenje parkirališta Ambulante Udbina

HR Projekti

Vrijednost projekta: 342.500,00 kn

Kategorija: Javna infrastruktura

Status: U provedbi

Početak provedbe: 03.06.2022.

Kraj provedbe: 03.08.2022.

Projektom će se pomoći Domu zdravalja Korenica urediti ulaz ambulante Udbina. Radovi uključujuću uklanjanje ruševnog objekta i zida na ulazu, stepeništa i bunara u dvorištu te formiranje manjeg parkirališta sa 4 parkirna mjesta, odvodnju površinskih voda te izgradnju novih stepenica sa rukohvatom.

Projekt će sufinancirati Središnji državni ured za obnovu stambeno zbrinjavanje sa 200.000,00 kn.