Uređenje parkirališta Ambulante Udbina

HR Projekti

Vrijednost projekta: 350.000,00 kn

Kategorija: javna infrastruktura

Status: U prijavi

Početak provedbe: 02.05.2022.

Kraj provedbe: 01.08.2022.

Projektom će se pomoći Domu zdravalja Korenica urediti ulaz ambulante Udbina. Radovi uključujuću ukljanjanje ruševnog objekta i zida na ulazu, stepeništa i bunara u dvorištu te formiranje manjeg parkirališta sa 4 parkirna mjesta, odvodnju površinskih voda te izgradnju novih stepenica sa rukohvatom.

Projekt će sufinancirati Središnji državni ured za obnovu stambeno zbrinjavanje sa 200.000,00 kn.