Ugradnja kotlova na pelete u javnim objektima

HR Projekti

Vrijednost projekta: 365.500,00 kn

Kategorija: Energetska infrastruktura

Status: Proveden

Početak provedbe: 24.11.2012.

Kraj provedbe: 31.08.2013.

U sklopu Programa poticanja aktivnosti lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima u korištenju drva i drvne biomase aplicirana je zamjena sustava grijanja u zgradi KIC-a i općinskoj zgradi. U KIC-u je zamijenjen kotao na lož ulje sa kotlom na pelete snage 70 kW i spremnikom za pelete, a u zgradi općine zamijenjen je kotao na električnu energiju na način da je novoizgrađenoj kotlovnici ugrađen kotao na pelete Centrometal snage 70 kW i spremnik peleta kapaciteta 1,5 m3 te toplinski spremnik od 2000 litara. U kotlovnici je izvedena kompletna instalacija te izvedena odvojena tri kruga grijanja od čega jedan za Hrvatsku poštu.. Projektom je smanjena emisija stakleničkih plinova  za 2,5 t godišnje i ostvarena financijska ušteda  od 30%.

Projekt je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Osim toga u dječjem vrtiću je opremljena nova kotlovnica prilikom čega je zamjenjen kotao na električnu energiju sa Hertz kotlom na pelete snage 25 kW.