Povećanje dostupnosti digitalnih javnih usluga

HR Projekti

Vrijednost projekta: 140.000,00 kn

Kategorija: Javna infrastruktura

Status: U prijavi

Početak provedbe: 01.07.2022.

Kraj provedbe: Nije poznat

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata. 

Na navedeni poziv prijavljen je projekt "Povećanje dostupnosti digitalnih javni usluga općine Udbina" koji će omogućiti pristupačniji i jednostavniji pristup javnim podacima putem interaktivnog zaslona na javnoj površini što uključuje nabavu interaktivnog zaslona, uslugu izrade WEB aplikacije za unošenje sadržaja te instalacije i konfiguracije interaktivnog
zaslona kao i edukacija korisnika za korištenje interaktivnog zaslona i WEB aplikacije.
Projekt će sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 112.000,00 kn.