Nabava vatrogasnog vozila za potrebe DVD Udbina

HR Projekti

Vrijednost projekta: 1.513.000,00 kn

Kategorija: Zaštita i spašavanje

Status: Proveden

Početak provedbe: 10.04.2017.

Kraj provedbe: 30.07.2017.

Zbog učestalih požara u ljetnim mjesecima te nepouzdanih postojećih vatrogasnim vozilima odlučeno je izvršiti nabavu višenamjenskog vatrogasnog vozila sa ugrađenom opremom. Isto je predviđeno i za opskrbu stanovništva koje imaju šterne.

Provedbom javne nabave robe putem financijskog lizinga odabrana je ponuda odnosno vatrogasno vozilo tvrtke Flammifer marke Renault, tip Midlum 300.12 4x4 koje je ugovorom ustupljeno na korištenje DVD-u Udbina.