Nabava komunalne opreme

HR Projekti

Vrijednost projekta: 11.211,23 eur

Kategorija: Javne površine -održavanje

Status: Proveden

Početak provedbe: 05.06.2023.

Kraj provedbe: 29.06.2023.

Projektom je nabavljena komunalna oprema za Komunalac Udbina d.o.o. za potrebe održavanja javnih površina. Navaljena su četiri trimera od čega dva leđna, dvije motorne pile od čega jedna baterijska, impaktni odvijač te rezač za asfalt)

Projekt je sufinanciralo Ministarstva prostornog uređenja. graditeljstva i državne imovine u vrijednosti 8.900,00 eura.