Modernizacija javne rasvjete, III faza

HR Projekti

Vrijednost projekta: 250.667,00 kn

Kategorija: Javna rasvjeta

Status: Proveden

Početak provedbe: 08.01.2021.

Kraj provedbe: 02.06.2021.

U cilju poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete zamijenjena su postojeća tijela javne rasvjete sa energetski učinkovitijim u naseljima Podlapača, Jagodnja, Breštani, Bunić, Mutilić, Visuć (Podkuku) i Frkašić što je dovelo do smanjenja onečišćenja okoliša i manjih troškova električne energije. Radovi su uključivali nabavku i dopremu energetski učinkovitih LED rasvjetnih tijela, demontažu postojećih svjetiljki, njihovo deponiranje u skladu sa zahtjevima za ekološkim zbrinjavanjem otpada, montažu novih svjetiljki uključujući spojni krak na postojeće stupove te izradu projekta izvedenog stanja.

Projekt je sufinanciramo Ministarstvo regionalnog razvoj ai fondova EU sa 200.000,00 kn.