Modernizacija cesta i parkirališta u Udbini

HR Projekti

Vrijednost projekta: 1.378.124,00 kn

Kategorija: Prometna infrastruktura

Status: Proveden

Početak provedbe: 13.09.2011.

Kraj provedbe: 30.05.2012.

Projekt je obuhvatio rekonstrukciju 555 metara kolnika u ulicama sv. Marka, popa Marka Mesića, Alojzija Stepinca, Lovinačka, Podlapačka, I. bana Karlovića, Berislavičeva, i Augusta Šenoe. Izgrađen je vidikovac "Krbavsko polje" sa parkiralištem te parkiralište kod Doma za stare i nemoćne uključujuči nogostup.

Radove je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja sa 496.100,00 kn.