Izvođenje radova na uređenju nerazvrstanih cesta, parkirališta i pješačkih staza

HR Projekti

Vrijednost projekta: 913.368,16 kn

Kategorija: Prometna infrastruktura

Status: Proveden

Početak provedbe: 09.11.2012.

Kraj provedbe: 30.04.2013.

Radovi su uključili saniranje oštećenja kolnika u šest ulica u Udbini, 200 metara seoskog puta u Podlapači zatim izgradnju  14 parkirnih mjesta i nogostupa u dužini 141 m u Krbavskoj ulici kao i parkiralište za potrebe stambene zgrade na Trgu sv. Lucije 4