Izgradnja nogostupa i autobusnog stajališta - Katedralska ulica

HR Projekti

Vrijednost projekta: 380.700,00 kn

Kategorija: Javna infrastruktura

Status: Proveden

Početak provedbe: 30.08.2016.

Kraj provedbe: 11.10.2016.

Zajedničkim projektom sa Županijskom upravom za ceste Ličko senjske županije izgrađen je nogostup u Krbavskoj ulice od vidikovca „Krbavsko  polje“ do autobusnog stajališta na županijskoj cesti ŽC 5195 u dužini od 240 metara te je instalirana tipsko autobusnog stajališta dimenzija 300 x 150 cm u smjeru Zagreba. ŽUC je izveo radove na županijskoj cesti (nogostup, odvodnju, uređenje prostora autobusnog stajališta) dok je općina finacirala nogostup u Krbavskoj ulici i kućicu autobusnog stajališta.