Rekonstrukcija zgrade vatrogasnog doma DVD Udbina

EU Projekti

NAZIV PROJEKT: 'Rekonstrukcija zgrade vatrogasnog doma DVD Udbina'

VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.047.171,81 kn

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mjeseca

FINANCIRANJE: Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije 85% i Republike Hrvatske 15% kroz Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

OPIS PROJEKTA: U centru naselja Udbina nalazi se zgrada koja se koristi za potrebe dobovoljnog vatrogasnog društva Udbina. Objekt se sastoji od garaže za smještaj vatrogasnih vozila, spremišta za  opremu, ureda zapovjednika te jedne manje prostorije za sastanke sa sanitarnim čvorom. DVD Udbina je u navedenom prostoru od osnivanja 1997. godine koje je dobio na korištenje od Općine Udbina, a koja je vlasništvo stekla temeljem darovanja RH bivših prostora Invaplasta. Budući da je  zgrada u vrlo lošem stanju bila je  potrebna njena sanacija. Budući da samo mjesto nema adekvatan prostor za veća okupljanja u zatvorenom prostoru rekonstrukcijom se tražilo i formiranje novog nivoa (kata) sa društvena događanja. Na taj način projektom će se na površini od 650 m2 u prizemlju osigurati prostor za potrebe vatrogasne službe: četiri garaže, skladište, kotlovnica te ured sa sanitarnim čvorom, a na katu prostor za društvene aktivnosti odnosno prostrana dvorana kapaciteta 200 osoba, kuhinja i sanirani čvor.

CILJ PROJEKTA: Unaprijeđenje sustava zaštite od požara i osiguranje prostor za odvijanje društvenih aktivnosti 

REZULTATI PROJEKTA: Rekonstruirana zgrada dobrovoljnog vatrogasnog društva Udbina 

KRONOLOGIJA PROJEKTA:

- izrađena projektna dokumentacija: 04.01.2018.

- projekt prijavljen na natječaj: 14.09.2018.

- projekt odobren i potpisan ugovor o financiranju: 20.05.2019.

- izdana građevinska dozvola:  12.12.2019.

- proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova: 20.12.2019.- 17.06.2020.

- potpisan ugovor sa izvođačem radova BAUELEKTRO D.O.O.: 14.07.2020.

- provedba postupka jednostavne naabve za odabir nadzora radova: 15.07.2020. - 03.08.2020.

- potpisan ugovor sa nadzorom: 04.08.2020.

- izvođač radova uveden u posao: 11.08.2020.

- radovi završeni: 18.07.2022.

- tehnički pregled objekta: 05.12.2022.

- uporabna dozvola 16.12.2022.