Opremanje dječjeg vrtića

EU Projekti

NAZIV PROJEKT: 'Opremanje dječjeg vrtića u općini Udbina'

VRIJEDNOST PROJEKTA: 301.614,63 kn

FINANCIRANJE: Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije 85% i Republike Hrvatske 15% kroz Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a Lika.

OPIS PROJEKTA: Na prostoru općine Udbina djeluje jedna predškolska ustanova, dječji vrtić 'Medo' osnovan 1998. godine. Vrtić je smješten u prizemlju stambene zgrade. Do 2012. godine vrtić se prostirao na 58 m2 u dvije vrtićke sobe, a nakon proširenja prostor je povećan na 165,80 m2 kapaciteta do 25 korisnika, a sastoji se od četiri vrtićke sobe, kuhinje, garderobe, sanitarnog čvora, ureda za ravnatelja te kotlovnice na biomasu. Unatoč proširenju njegov kapacitet s obzirom na današnje potrebe je nedovoljan te je projektiran novi vrtić na drugoj lokaciji za 40 djece u tri odgojno-obrazovne skupine. Do izgradnje novog vrtića ovim projektom žele se poboljšati postojeći uvjeti boravka djece.

CILJ PROJEKTA: Unaprijeđenje postojećih uvjeta boravka djece u vrtiću

REZULTATI PROJEKTA: Opremanje dječjeg vrtića novim namještajem, didaktičko-informatičkom opremom i bijelom tehnikom za kuhinju.

KRONOLOGIJA PROJEKTA:

- projekt je prijavljen na natječaj LAG-a Lika dana 28.06.2019.

- izdana Odluka o odabiru projekta dana 08.04.2020.

- potpisan Ugovor o sufinanciranju dana 11.09.2020.

- provedba postupka javne nabave opreme: 11.05.2021. - 01.07.2021.

- potpisan ugovor sa isporučiteljima opreme: 08.07.2021.

- instalirana oprema i potpisan zapisnik o primopredaji opreme sa isporučiteljem unutarnje opreme 10.08.2021., a  informatičke opreme 24.08.2021.