Izrada strategije razvoja turizma na području općine Udbina

EU Projekti

NAZIV PROJEKTA: "Izrada strategije razvoja turizma na području općine Udbina"

VRIJEDNOST PROJEKTA: 41.205,00 kn

FINANCIRANJE: Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije 85% i Republike Hrvatske 15% kroz Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Podmjera 7.1. „ Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 područja visoke prirodne vrijednosti“, Operacija 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ dostavljamo vam dokumentaciju provedenog postupka javne nabave.

OPIS PROJEKTA: Izrada Strategije razvoja turizma na području općine Udbina temelji se na prioritetnom cilju Plana ukupnog razvoja Općine Udbina „Povećanje konkurentnosti gospodarstva“ kroz provedbu mjere 2.4. Podrška valorizaciji prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe i aktivnosti:

- poticanje razvoja i uspostave novih turističkih kapaciteta te edukacija i zapošljavanje stručnog kadra
- održivo gospodarenje prirodnim i kulturnim vrijednostima u svrhu jačanja turističke konkurentnosti općine
- uključivanje tradicije i gastronomije temeljene na lokalnim poljoprivrednim proizvodima u turističku ponudu općine
- poticanje razvoja turizma povezivanjem turističkih ponuda u regiji
- poticanje razvoja posebnih oblika turizma kao što su agroturizam, lovni turizam, aktivni i avanturistički turizam, hodočasnički turizam
- podrška uspostavi Turističke zajednice na području općine u svrhu promocije turističkih usluga i proizvoda.

CILJ PROJEKTA: Definiranje vizije razvoja turizma

REZULTATI PROJEKTA: Izrađen dokument Strategija razvoja turizma za područje općine Udbine za razdoblje 2018.-2022.

KRONOLOGIJA PROJEKTA:

- prijavljen projekt na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 28.06.2017.

- provedba postupka nabave 21.04.2017. - 08.05.2017.

- potpisan ugovor sa izrađivačem, tvrtkom Dalmaconsult d.o.o -12.05.2017.

- podnesen zahtjev za potporu - 27.06.2017.

- usvojena Strategija razvoja turizma za razdoblje 2017.- 2022. na sjednici Općinskog vijeća - 23.01.2018. 

- Odluku o dodjeli sredstava  - 02.01.2019.