Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Udbina

EU Projekti

NAZIV PROJEKTA: "Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Udbina"

VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.138.020,00 kn

FINANCIRANJE: Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije 85% i Republike Hrvatske 15% kroz Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

OPIS PROJEKTA: Osiguranjem dodatnih sadržaja u mjestu boravka nastoji se doprinijeti boljoj kvaliteti života i socijalizacije  prvenstveno djece i mladih ali i odraslih kroz osiguranje prostora za sportske aktivnosti i rekreaciju. Isto tako želja je poboljšati fizičko i zdravstveno stnaje organizma pogoto u vrijeme sve većeg sjedilačkog načina života te povećanog korištenja naprednih tehnologija odnosno društvenih mreža. Iz toga razloga kroz prostorno plansku dokumentaciju definiran je prostor između OŠ kralja Tomislava i DVD Udbina za tu namjenu te je izrađena projektno-tehnička dokumentacija kao i ishodovana pravomoćna građevinska dozvola za zahvat u prostoru od  01.03.2017.

CILJ PROJEKTA:  Unaprijeđenje lokanih temeljnih usluga za stanovništa u slobodno vrijeme kroz spotsko-rekreacijski sadržaj

REZULTATI PROJEKTA:  Projetkom će se izgraditi novo polivalentno igralište dimenzija 40x20 metara za sportsko-rekreacijsku namjenu, boćalište dimenzije 25x3,5 metar, spremište od 23 m2  opremljeno sa četiri klupe sa stolovima te hortikulturom na budućoj kč. 4128/4. Polivalentno igralište se ograđuje visokom zaštitnom ogradom unutar osvjetljeno reflektorima sa mogućnosšću regulacije. igralište je od umjetne podloge namjenjeno za nogomet, košarku, rukomet i odbojku.

STATUS PROJEKTA:

- projekt prijavljen dana 14.09.2018. na natječaj APPRRR operacija 7.4.1. 

- donešena Odluka o odbijanju zbog nedostatka sredstava - 15.01.2020.