Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselju Udbina

EU Projekti

PROJEKT: "Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Udbina"

VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.307.750,00 kn bez PDV-a

FINANCIRANJE: Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije 85% i Republike Hrvatske 15% kroz Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Operacija 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda"

OPIS PROJEKTA: Naselje Udbina snabdjeva se vodom iz lokalnog vodovoda "Udbina" (s izvorišta "Kraljevac" i "Bukovac") dok se u sušnom razdoblju dodatne količine vode dopremaju magistralnim vodom "Krbavica-Udbina" (s izvorišta"Krbavica"). Nakon što se 2000. godine izvršila rekonstrukcija crpne stance Kraljevac te zamjenio  tlačni vod do vodotornja Udbina (salonitne cijevi nodularnim lijevom), 2003. godine se rekonstruirala lokalna vodovodna mreža naselja Udbina u dužini 1500 metara (ulice Katedralska, Stjepana Radića, Krbavska). Bilo je potrebno nastaviti ulagati u lokalnu mrežu naselja Udbina koji je star preko 40 godina.  Nakon promjene politike sufinanciranja Hrvatskih voda  vodovodnih sustava manjih od 2000 stanovnika jedini priuštiv model je bila prijava na  Programa ruralnog razvoja 2014. -2020. Pristupilo se izradi projektne dokumentacije  koja je izrađena krajem 2016. godine. Građevinska dozvola je zbog neusklađenosti katastra i zemljišnih knjiga dobivena tek u lipnju 2018.

CILJ PROJEKTA: Smanjenje gubitaka vode u mreži, smanjenje računa za utoršenu električnu energiju pumpi za dobavu vode, bolje upravljanje vodnim resuursom za vrijeme kvarova na mreži odnosno eventualnih redukcijama vode

REZULTATI PROJEKTA: Rekonstruirana vodovodna mreža južnog dijela naselja Udbina u 11 ulica u dužini 3817 metara  te izgrađeno 396 metara novog voda u dvije ulice.

NOSITELJ PROJEKTA: Kraljevac d.o.o.

KRONOLOGIJA PROJEKTA:

- izrađena projektna dokumentacija: 29.12.2016.

- izdana građevinska dozvola: 04.06.2018.

- projekt prijavljen na natječaj: 10.10.2018.

- projekt odobren te je potpisan ugovor o  financiranju sa Agencijom: 18.07.2019.

- provedba postupka javne nabave: 11.03.2020. -  26.10.2020.

- potpisan ugovor sa izvođačem radova Pandora d.o.o.: 09.12.2020.

- izvođač radova uveden u posao: 23.12.2020.

- izvođenje radova .........