”Zaželi za Općinu Udbina” - projekt zapošljavanja žena

EU Projekti

 

NAZIV PROJEKTA: „Zaželi za Općinu Udbina“ - projekt zapošljavanja žena

TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci

VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.017.590,00 kn

FINANCIRANJE: Bespovratna sredstva za projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

OPIS PROJEKTA: Povezati i zadovoljiti potrebe nezaposlenih žena i osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju na način da će nezaposlene žene s područja Općine biti zaposlene (33 žene na 12 mjeseca), tj. brinuti će o starijima osobama, te će nakon završetka predviđenog radnog odnosa biti osposobljene za neko traženo zanimanje na našem području.

CILJ PROJEKTA: Omogućiti pristup tržištu rada ženama pripadnicima ranjivih skupina, te stjecanje novih znanja i vještina, kako bi nakon završetka projekta ostale konkurentne na tržištu rada i pronašle zaposlenje.

REZULTATI PROJEKTA:  Smanjenja socijalne isključenosti i izoliranosti osoba uključenih u projekt, povećana specifična znanja i vještine. Smanjena nezaposlenost na području Općine Udbina zapošljavanjem 33 ženske osobe koje će brinuti o 200 osoba starijih odnosno nemonih osoba.

AKTIVNOSTI PROJEKTA: Pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, održavanje čistoće stambenog prostora, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, ostvarivanju raznih prava, podrška kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo. 

PARTNERI U PROJEKTU: Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Gospić, Centar za socijalnu skrb - podružnica Korenica

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Udbina

KRONOLOGIJA PROVEDBE:

- projekt prijavljen na javni poziv: 19.02.2020.

- potpisan ugovor: 23.07.2020.

- zaposleni voditelj projekta i asistent na projektu: 21.08.2020.

- zaposlene žene na projektu: 29.09.2020.

- projekt proveden 23.01.2022.

više o projektu na web stranici projekta