Petak, 28.Siječanj 2022.

Aktivnosti u posebnom rezervatu šumske vegetacije Laudonov gaj

Jedan od zaštićenik dijelova prirode u našoj općini je posebni rezervat šumske vegetacije Laudonov gaj. U naravi je to šuma u Buniću nastala 1746. godine po naredbi austrijskog feldmaršala Gideon Laudona kojom je zasađeno 518 stabala hrasta lužnjaka.  Cilj pošumljavanja je bilo sprečavanje štete koju je kvarcni pijesak sa tog područja, uz pomoć vjetra, činio okolnim poljoprivrednim površinama. Taj prostor je 1965. dobio status posebnog rezervata šumske vegetacije. Danas ta šuma ima obilježje prašume, a njome gospodari Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije.

Kroz održane radionice djelatnici javne ustanove su nas upoznali sa planom upravljanja vezano za Laudonov gaj ali isto tako i oko aktivnosti na ostalim vrijednim dijelova priroda u našoj općini kao što je područje značajnog krajobraza Bijeli potoci – Kamensko te regionalnog parka Lička Plješivica.

U planu je da prvi posjetitelji budu učenici nižih i viših razreda osnovnih škola koji bi tu imali terensku nastavu iz biologije i povijesti. U drugoj fazi, putem EU sredstava, izgradile bi se poučne staze i ostali sadržaji te bi rezervat bio spreman i za druge posjetitelje.

Možemo žaliti što javna ustanova za zaštitu prirode nije počela sa radom i prije, nego čak 10 godina nakon odluke o osnivanju. Međutim iako ekipirana nedavno i broji samo tri člana agilni tim javne ustanove koji smo imali priliku upoznati će to nadoknaditi.

Više informacija: https://zop-lsz.hr/laudonov-gaj/