Izrada strategije razvoja turizma na području općine Udbina_PROVEDEN

Ispis

PROJEKT: "Izrada strategije razvoja turizma na području općine Udbina"

VRIJEDNOST PROJEKTA: 41.205,00 kn

FINANCIRANJE: Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije 85% i Republike Hrvatske 15% kroz Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Podmjera 7.1. „ Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 područja visoke prirodne vrijednosti“, Operacija 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ dostavljamo vam dokumentaciju provedenog postupka javne nabave.

OPIS PROJEKTA: Izrada Strategije razvoja turizma na području općine Udbina temelji se na prioritetnom cilju Plana ukupnog razvoja Općine Udbina „Povećanje konkurentnosti gospodarstva“ kroz provedbu mjere 2.4. Podrška valorizaciji prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe i aktivnosti:

 

Iz navedenih razloga izvršena je prijava na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 28.06.2017. godine gdje je u postupku provedbe odabrana tvrtka Dalmaconsult d.o.o. koja je na temelju projektnog zadatka i definirane metodologije izradila strateški dokument koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća dana 23.01.2018. godine.

CILJ PROJEKTA: Definiranje vizije razvoja turizma

REZULTATI PROJEKTA: Izrađen dokument Strategija razvoja turizma za područje općine Udbine za razdoblje 2018.-2022.

STATUS PROJEKTA: projekt je provedene danom Odluke o dodjeli sredstava  02.01.2019.