Saziv_15._redovne_sjednice_Opcinskog_vijeca

Ispis

Saziv 15. redovne sjednice Općinskog vijeća za 16.07.2015. godine

Dnevni red:

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna UPU-a naselja Udbina

Odluka o dugoročnom zaduženju

Odluka o komunalnom redu

Odluka o uređenju prometa na području Općine Udbina

Odluka o uređenju prometa na području Općine Udbina - prethodna suglasnost MUP-a

Analiza naselja na području Općine Udbina u pogledu ispunjavanja uvjeta za plaćanje komunalne naknade

Odluka o prodaji nekretnina

SPC-zamolba za darovanje zemljišta

Odluka za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Zahtjev Dječjeg vrtića za nabavku opreme i prijem jednog odgajatelja

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića "Medo"

Zahtjev građanske inicijative (Udbina-mjesto posebnog pijeteta)

Zamolba za sufinanciranje prijevoza

Zamolba ugostiteljskog obrta "Pink Panter"