Odluka o izradi II izmjena i dopuna UPU-a naselja Udbina

Ispis

Na temelju čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17 i 114/18) obavještavamo javnost da je u postupku izrada II Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina: Odluka o izradi objavljena je na u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije br 03/2019. a njen sadržaj dostupan je slijedećoj poveznici:

Odluka o izradi II izmjena i dopuna UPU-a naselja Udbina

Na temelju odredbi Zakona o zaštiti okoliša  (NN 80/13,... 118/18)i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) obajavljuje se Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune UPU-a naselja Udbina

Odluka