Izvještaj za 2019. g. - nezavisni vijećnik J.Mažar

Ispis

Izvještaji nezavisnog vijećnika Općine Udbina Josipa Mažara za 2019. godinu:

- izvješće o primljenim donacijama

- godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

- financijski plan za 2019. godinu.

- program rada za mandatno razdoblje 2017. - 2021.

- program rada za 2019. godinu