Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Udbina na k.o. Udbina, Jošan, Krbava, Mutilić i Mekinjar na 5 g.

Ispis

Preuzmi dokumentaciju

K.o. Udbina:  Blok1, Blok2, Blok5 (dio Udbina), Blok 6, Blok7, Blok 8, Blok 9, Blok 10, Blok 10A, Blok 11, Blok 23

K.o. Jošan: Blok 3, Blok 4

K.o. Krbava: Blok 12, Blok 13, Blok 14

K.o. Mutilić: Blok 25, Blok 26, Blok 27, Blok 28, Blok 29

K.o. Mekinjar: Blok 5 (dio Mekinjar)