Dokumentacija za javno nadmetanje VV 03/11: Nabava električne energije

Ispis

Dokumentacija za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma sa jednim gospodarskim subjektom za nabavu električne energije.

Preuzmi dokumetaciju