Obavijest o poništenju postupka nabave

Ispis

Na temelju članka 55. Statuta Općine Udbina (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 01/18 i 06/18) i članka 17. Pravilnika o Provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-17-01, od 27.02.2017.g.) Općinski načelnik donosi:

Odluku o poništenju postupka nabave