Općina Udbina

Ličko-senjska županija

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), koji propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Općina Udbina javnost informira putem službene web stranice na kojoj su objavljeni dokumenti i informacije koje posjeduje Općina Udbina, te putem oglasne ploče, isti su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez posebnog zahtjeva.

Službenik za informiranje je zaposlenik Općine Udbina, Zlatko Brkić ( Odluka o imenovanju službenika za informiranje, KLASA: 011-01/04-01/01, UR.BROJ: 2125/12-01-15-51).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje usmeno ili pismeno, na sljedeći način:

 • telefonom na broj: 053/778-070
 • faksom na broj: 053/778-613
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje na adresu: Općine Udbina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • poštom na adresu: Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • osobno na adresu: Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

 

Općina Udbina ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za utvrđivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ br. 12/14).

 VEZANI DOKUMENTI

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Pristup informacijama