Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Sprječavanje sukoba interesa

E-mail Ispis

   REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA UDBINA

 

           

                                                              

Temeljem članka 13. stavak 9. Točke 1.Zakona o javnoj nabavi („NN“ br.90/11) i članka 46. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 14/09) Načelnik Općine Udbina donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da ne postoje gospodarski subjekti  s kojima Općina Udbina kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi  u smislu čl.13. Zakona o javnoj nabavi.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj zaključak  objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Udbina.

 

 

 

 

Klasa: 330-01/12-01/01

Urbroj: 2125/12-03/01-12-03

U Udbini, 01.03.2012. godine

 

 

 

           

                                                                                                  Načelnik Općine

                                                                                                   Ivan Pešut,dipl.ing.

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Sukob interesa Sprječavanje sukoba interesa