Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Bezuvjetno mišljenje na poslovanje Općine Udbine

E-mail Ispis

Državni ured za reviziju je izrazio bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja Općine Udbina. Naime, u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju obavljena je financijska revizija poslovanja Općine Udbina za 2020.g. Predmet revizije su bili godišnji financijski izvještaji, usklađenost poslovanja Općine sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizijom su obuhvaćena područja djelokruga i unutarnjeg ustrojstva, planiranja i izvršenja proračuna, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, imovine, obveza i javna nabava.

Općini Udbina je u kolovozu dostavljeno konačno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji kojim je Državni ured za reviziju po prvi put izrazio bezuvjetno pozitivno mišljenje o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja Općine. Ovakav nalaz Državne revizije pokazatelj je urednog financijskog poslovanja Općine odnosno Jedinstvenog upravnog odjela kao i kvalitete rada djelatnika.

Izvješće Državnog ureda za reviziju naći će se na usvajanju na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća, a u nastavku je sažetak izvješća. 

revizija 1

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home