Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

SAZIV 24.REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEČA ZA 15.12.2020.

E-mail Ispis

SAZIV 24. (elektroničke) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 15.12.2020. GODINE

Upute za glasovanje

Upute za sastavljanje i predaju amandmana

1. Usvajanje zapisnika sa 23. redovne (elektroničke) sjednice Općinskog vijeća,

2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2020.g.

2.1.II.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2020.g. s obrazloženjem,

-Opći dio

-Posebni dio

-Obrazloženje uz 2.izmjene i dopune 

2.2  II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.g.

3.Donošenje Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2020.g.   

4. Donošenje Programa uz II. izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2020.godinu

4.1.II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2020.g.,

4.2.II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2020.g.

4.3.II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2020.g,

4.4.II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2020.g.,

4.5.II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.,

4.6.II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.,

5.Donošenje Proračuna Općine Udbina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

5.1. Proračun Općine Udbina za 2021.g. s projekcijama za 2022. i 2023.g.

-Opći dio Proračuna

-Posebni dio Proračuna

Obrazloženje uz Proračun

5.2. Plan razvojnih programa Općine Udbina za razdoblje 2021. – 2023.g.

6.Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2021.g.

7. Donošenje Programa uz Proračun Općine Udbina za 2021. godinu

7.1.Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021.g.,

7.2.Program utroška sredstava od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta za 2021.g.,

7.3.Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.,

7.4.Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2021.g.  

7.5.Program javnih potreba za 2021.g.,

7.6.Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.,

7.7.Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.

8.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Udbina u 2021. godini

9.Donošenje Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina za razdoblje od 2021. – 2027. g.,

10.Donošenje Plana upravljanja imovinom za 2021.g.,

11.Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva na području Općine Udbina,

12.Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19,

13.Donošenje Odluke o visini naknade za novorođenčad,

14.Donošenje Zaključka o sufinanciranju prehrane učenika Osnovne škole,

15.Donošenje Zaključka o sklapanju sporazuma za postavljanje infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila,

16.Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.g.,

17.Usvajanje Izvješća o provođenju Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2020. godinu,

18.Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2020. godinu,

19.Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2021. godinu,

20.Usvajanje Plana rada i financijskog plana Centra za pomoć u kući Općine Udbina za 2021.g.,

21.Razno

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home