Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Prethodno savjetovanje za predmet nabave "Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Udbna"

E-mail Ispis

     REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

Klasa: 360-01/19-01/08

Urbroj: 2125/12-01-20-03

Udbina, 24. veljača 2020. godine

 

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj provodi:

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Javni naručitelj Općina Udbina priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Udbina“ s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

Sukladno članku 198. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj provodi prethodno savjetovanje i analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

U tom smislu javni naručitelj prije pokretanja otvorenog javne nabave kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske stavlja na raspolaganje slijedeću dokumentaciju/podatke na prethodno savjetovanje sa: Upute ponuditeljima - Dokumentacija o nabavi , Prijedlog ugovora, Troškovnik Projektna dokumentacija (tehničke specifikacije i nacrti.)

Savjetovanje traje zaključno do 04.03.2020.

Do navedenog roka, svi zainteresirani gospodarski subjekti, mogu pregledati dokumentaciju i svoje primjedbe i prijedloge dostaviti kroz EOJN RH na web stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u rubrici Prethodno savjetovanje.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te ga objaviti na web stranici Općine Udbina.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Datum objave: 25.02.2020.

IZVJEŠĆE SA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home