Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Poziv na dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 21/18

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 340-03/16-01/07
Urbroj: 2125/12-01-18-36
Udbina, 26.06.2018. godine

 

zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGU STRUČNOG NADZORA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE

Javni naručitelj Općina Udbina je pokrenula postupak jednostavne nabave pod nazivom „Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom nerazvrstane ceste Podudbina - Rebić“ koja se financira se iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., Podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine i čl. 28. Pravilnika o provedbi mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (NN 71/2016).

Poziv je objavljen i na web stranici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Portal Ponuda, pod brojem ID poziva 1109 od 27.06.2018.

U nastavku se nalaze poveznice sa detaljima poziva i tehničkim podacima:

Poziva na dostavu ponuda

Glavno -izvedbeni projekt

Troškovnik radova

Ovlašteni predstavnici naručitelja

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Jednostavna nabava Poziv na dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 21/18