Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 320-01/18-01/01
Ur.broj: 2125/12-01-18-26
Udbina, 15.05.2018. godine


Shodno članku 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) Općina Udbina objavljuje


O B A V I J E S T
O POČETKU JAVNOG UVIDA

Općina Udbina izaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu državne na području Općine Udbina (u daljnje tekstu: program). Javni uvid traje 15 dana, započinje 16. svibnja 2018. godine, a završava 30. svibnja 2018. godine.

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti u vremenu od 16. do 30. svibnja 2018. godine svakim radnim danom od 09.00 do 13.00 sati u sjedištu Općine Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, u općinskoj vijećnici. Prijedlog Programa možete preuzeti ovdje.

Javno izlaganje održat će se dana 24.05.2018. godine s početkom u 11.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Udbina.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (30. svibnja 2018. godine). O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Udbina u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa obavezno se podnose pisanim putem, pri čemu se može koristiti obrazac koji se može preuzeti u Općini Udbina ili na internetskoj stranici Općine Udbina (www.udbina.hr). Svi prigovori moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena odnosno naziva i adrese podnositelja te se dostavljaju Općini Udbina osobno ili preporučeno poštom zaključno sa 30.05.2018. godine.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Danica Prica, dipl.oec.

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home