Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Prethodno savjetovanje - Poziv

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Klasa: 340-03/16-01/07
Urbroj: 2125/12-01-18-21
U Udbini, 12.04.2018. god.


POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA


Javni naručitelj Općina Udbina planira objaviti otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina – Rebić“ s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), javni naručitelj će putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH staviti prijedlog Dokumentacije o nabavi i pripadajuću tehničku dokumentaciju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je dana 12.04.2018. i bit će otvoren do 19.04.2018.
Do navedenog roka, svi zainteresirani gospodarski subjekti, mogu pregledati dokumentaciju i svoje primjedbe i prijedloge dostaviti kroz EOJN RH na web stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u rubrici Prethodno savjetovanje.
Nakon provedenog prethodnog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te ga objaviti na web stranici Općine Udbina, rubrika Javne objave - Prethodno savjetovanje.
S poštovanjem,

                                                                                                                                            Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home