Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

SAZIV 6. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

E-mail Ispis

SAZIV ŠESTE REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 03.04.2018.GOD. U 13h

1. Usvajanje zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Udbina

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2017.god.

-  Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2017.god. - opći dio 

-  Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017.god. po organizacijskoj klasifikaciji 

-  Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017.god. po programskoj klasifikaciji 

-  Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017.god. po ekonomskoj klasifikaciji

-  Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. god.

Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Udbina za 2017. god.

Usvajanje Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2017.g.

Usvajanje Izvještaja o .Prijedlog izvještaja o utrošku sredstava od šumskog doprnosa za 2017. god.

Usvajanje izvještaja o utrošku sredstava od naknade za legalizaciju za 2017 .god.

Usvajanje izvještaja o realizaciji programa javnih potreba za 2017. god.

3.1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanje održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.

3.2. Usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017.g.

3.3. Izvještaj o ostvarenju Financijskog plana proračunskih korisnika za 2017.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. god.  Dječji vrtić "Medo"

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. god. Centra za pomoć u kući 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. god. Vijeća srpske nacionalne manjine

4.. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.god.

5. Prijedlog odluke o otpisu i isklnjiženju potraživanja i obveza 

6. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

7. Plan upravljanja imovinom Općine Udbina za 2018. god.

8. Odluka o kratkoročnom zaduženju 

9. Odluka o prijevremenom otkupu financijskog leasinga 

10. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

11. Izvještaj načelnika o radu u 2017. god. 

12. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. god.

 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home