Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

SAZIV_27

E-mail Ispis

SAZIV 27. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 30.03.2017. GODINE U 13 SATI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INFRASTRUKTURE OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA POLJ. ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O OTPISU I RASHODU IMOVINE

IZVJEŠTAJ DV.MEDO

IZVJEŠTAJ CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

IZVJEŠTAJ VSNM

1.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE 1.IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

1.IZMJENE I DOPUNE UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA POLJ.ZEMLJIŠTA ZA 2017.GODINU

ODLUKA O 1.IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFR ZA 2017.GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2017. GODINU

1.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2017.GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJU OTPADOM OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA I IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GZ PODUDBINA

DONOŠENJE STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O PROVEDBI PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE OPĆINE UDBINA

ODLUKA O IZBORU PONUDE ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GZ PODUDBINA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I LOKACIJAMA ZA PRODAJU ROBE POKRETNIH PRODAVAČA I PRODAJI ROBE NA KLUPAMA NA IZVAN TRŽNICE

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU "MEDO"

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNIKA OPĆINE UDBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home