Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

PRVA_REDOVNA_SJEDNICA_OV

E-mail Ispis

PRVA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 25.07.2017.

ZAPISNIK SA SJEDNICE

ODLUKA O NAKNADI ZA RAD PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA TE NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O VISINI KOEFICIJENTA I VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA "MEDO"

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ETIKU

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA GRAĐANA IZ SOCIJALNE SKRBI KOJE OSIGURAVA OPĆINA UDBINA

ODLUKA O IZBORU PONUDE-PRODAJA NEKRETNINA

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE UDBINA U 2017. GODINI

ODLUKA O PODMIRENJU TROŠKOVA USLUGA KORISNIKA CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA

ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

IZVJEŠTAJ O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2016. GODINI

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

ODLUKA O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA PROCJENU NEKRETNINA

ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI-NERAZVRSTANE CESTE

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home