Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

SAZIV 24.REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEČA ZA 15.12.2020.

E-mail Ispis PDF

SAZIV 24. (elektroničke) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 15.12.2020. GODINE

Upute za glasovanje

Upute za sastavljanje i predaju amandmana

1. Usvajanje zapisnika sa 23. redovne (elektroničke) sjednice Općinskog vijeća,

2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2020.g.

2.1.II.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2020.g. s obrazloženjem,

-Opći dio

-Posebni dio

-Obrazloženje uz 2.izmjene i dopune 

2.2  II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.g.

3.Donošenje Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2020.g.   

4. Donošenje Programa uz II. izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2020.godinu

4.1.II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2020.g.,

4.2.II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2020.g.

4.3.II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2020.g,

4.4.II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2020.g.,

4.5.II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.,

4.6.II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.,

5.Donošenje Proračuna Općine Udbina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

5.1. Proračun Općine Udbina za 2021.g. s projekcijama za 2022. i 2023.g.

-Opći dio Proračuna

-Posebni dio Proračuna

Obrazloženje uz Proračun

5.2. Plan razvojnih programa Općine Udbina za razdoblje 2021. – 2023.g.

6.Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2021.g.

7. Donošenje Programa uz Proračun Općine Udbina za 2021. godinu

7.1.Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021.g.,

7.2.Program utroška sredstava od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta za 2021.g.,

7.3.Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.,

7.4.Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2021.g.  

7.5.Program javnih potreba za 2021.g.,

7.6.Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.,

7.7.Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.

8.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Udbina u 2021. godini

9.Donošenje Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina za razdoblje od 2021. – 2027. g.,

10.Donošenje Plana upravljanja imovinom za 2021.g.,

11.Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva na području Općine Udbina,

12.Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19,

13.Donošenje Odluke o visini naknade za novorođenčad,

14.Donošenje Zaključka o sufinanciranju prehrane učenika Osnovne škole,

15.Donošenje Zaključka o sklapanju sporazuma za postavljanje infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila,

16.Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.g.,

17.Usvajanje Izvješća o provođenju Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2020. godinu,

18.Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2020. godinu,

19.Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2021. godinu,

20.Usvajanje Plana rada i financijskog plana Centra za pomoć u kući Općine Udbina za 2021.g.,

21.Razno

Ažurirano: Utorak, 08 Prosinac 2020 16:58

Obavijest - Pokretanje postupka davanja koncesije za obavljanje poslova dimnjačarske djelatnosti na području općine Udbina

E-mail Ispis PDF

U svrhu pokretanja postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Udbina u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)  objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Udbina zajedno s Dokumentacijom za nadmetanje, cjenikom te analizom davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Dokumentacija za nadmetanje

Cjenik dimnjačarskih usluga

Analiza davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova 

Ažurirano: Četvrtak, 19 Studeni 2020 08:33

Obavijest

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Udbina od 22.09.2020., KLASA:320-02/20-01/07, URBROJ: 2125-12-01-20-07, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Udbina objavljuje 

OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Udbina, KLASA: 320-02/20-01/07, URBROJ: 2125-12-01-20-07, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Udbina i na web stranici Općine Udbina www.udbina.hr 22.09.2020. godine, provesti će se dana 11.11.2020. godine (srijeda) s početkom u 09:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Udbina.

Na javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će vršiti otvaranje omotnica i utvrditi njihov sadržaj: koji od potrebnih dokumenata su priloženi, te za koju se PTC pojedini ponuditelj prijavio i koja je ponuđena cijena.

Javno otvaranje ponuda provesti  će se uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera. 

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Udbina

Poziv na javno savjetovanje - Proračun Općine Udbina za 2021. god.

E-mail Ispis PDF

POZIV 
NA JAVNO SAVJETOVANJE

Općina Udbina otvara javno savjetovanje u postupku donošenje Proračuna Općine Udbina za 2021. g. i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu.

Javno savjetovanje započinje 04. 11. 2020. i traje do 13. 11. 2020. godine.

Pozivamo vas da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostavite na propisanom obrascu sudjelovanja javnosti na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  , putem pošte na adresu Općine Udbina ili osobnom predajom najkasnije do 13. studenog 2020. godine. 

 

Službeni poziv, nacrt Proračuna i obrazac sudjelovanja javnosti dostupni su na ovoj web stranici u gornjem izborniku JAVNO SAVJETOVANJE.

Ažurirano: Četvrtak, 04 Veljača 2021 13:12

Stranica 10 od 83

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home