Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Općina Udbina Online

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

E-mail Ispis PDF

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

E-mail Ispis PDF

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Udbina.

Javni uvid traje od 04.01.2019. do 18.01.2019. godine i može se izvršiti u prostorijama Općinske vijećnice svaki radni dan od 09-13 h.

Obavijest o javnom uvidu

Obrazac za prigovore

Prijedlog programa

Prilog 1

Prilog 2

Ažurirano: Petak, 04 Siječanj 2019 09:49

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

E-mail Ispis PDF

Klasa: 940-01/17-01/03

Ur.broj: 2125/12-01-18-12

Udbina, 10.12.2018. godine

 

Na temelju članka 131, 132 i 133 Zakona o cestama ( Narodne cestama br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14) Općina Udbina objavljuje

  

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u naselju Podlapača

 Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u naselju Podlapača, da Općina Udbina kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskoj općini Podlapača, u naselju Podlapača na katastarskim česticama k.č. 446/2, 3088, 3102 te 3119, sukladno odluci o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, Klasa: 943-01/14-01/01, Urbroj: 2125/12-01-14-01, od 22.12.2014. god.

Radovi započinju 03.12.2018 g., i od tog dana Općina Udbina započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, g. Rajka Škeve dipl. ing.geod. predstavnik „ Projeter “ d.o.o.Zagreb,XIII Vrbik 1.

Nositelji prava na nekretninama, mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 18.12.2018.g. u Općinskoj vijećnici Općine Udbina od 11 do 13 sati.

                                                                                                                                            

Načelnik Općine:

                                                                                                          Josip Seuček, mag.ing,.

Ažurirano: Petak, 14 Prosinac 2018 07:10

SAZIV 12 SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

E-mail Ispis PDF

SAZIV 12.REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 14.12.2018. U 13 SATI

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11.REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

2. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021.-OPĆI DIO

- PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019. - POSEBNI DIO

-OPISNI DIO PRORAČUNA

-PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2019. GODINU

- PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019.-2021

- PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2019.GODINU

- PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA

-PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

- PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH  OD NAKNADE ZA LEGALIZACIJU

- PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

- PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.GODINU

-PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2019.GODINU

3. PRIJEDLOG 3.IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2018.GODINU

-PRIJEDLOG ODLUKE O 3.IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2018.GODINU

- PRIJEDLOG 3.IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

- PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2018.GODINU

- PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INF.ZA 2018.GODINU

- PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA

- PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJ.ZEMLJIŠTA

- PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA

- PRIJEDLOG 1. IZMJENA I DOPUNA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA I KUĆA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

4. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

5. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

6. DONOŠENJE ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

7. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

8. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PONUDE ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI "PODUDBINA"

9. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE UDBINA

10. USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU PLANA UNAPRIJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2018.

11. USVAJANJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2018. GODINU

12. DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2019.GODINU

13. ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE UDBINA

14. ODLUKA O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE UDBINA VIJEĆNIKU VITOMIRU MANDIĆ

 

Ažurirano: Petak, 14 Prosinac 2018 08:14

Stranica 10 od 62

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home