Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

RADNIK NA ODRŽAVANJU JAVNIH POVRŠINA

E-mail Ispis PDF

RADNIK/RADNICA NA ODRŽAVANJU JAVNIH POVRŠINA

 

Projekt novog dječjeg vrtića

E-mail Ispis PDF

U sklopu natječaja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, program „Ulaganja u objekte dječjih vrtića“,  Općina Udbina je prošle godine u partnerstvu sa dječjim vrtićem „Medo“ prijavila izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg vrtića u Udbini.

Osnova za projektiranje je osiguranje uvjeta za formiranje jasličke skupine, izgradnja kuhinje, povećanje kapaciteta, a sve uz zadovoljenje državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Novi vrtić bi tako osigurao smještaja za do 40 djece u tri jedinice odnosno tri odgojno-obrazovne skupine. Jedna mješovita jaslička skupina dobi 1-3 godina za 10 korisnika i dvije mješovite vrtićke skupine za dob 4-7 godina svaka po 15 korisnika. Lokacija novog vrtića bi bila u nastavku Osnovne škole kralja Tomislava u Katedralskoj ulici na površini od 3891 m2 .

Projektnu dokumentaciju je izradila projektantska kuća Trinas projekt d.o.o. iz Osijeka. Vrijednost dokumentacije je  83.750,00 kn od čega je Ministarstvo sufinanciralo 70.000,00 kn, a ostatak Općina Udbina.

Ono što predstoji je prijaviti projekt na jedan od budućih natječaja iz operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja 2014. -2020. odnosno na određenu mjeru unutar nove financijske perspektive Programa ruralnog razvoja.

"Ovaj Projekt je proveden uz finacijski doprinos Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku"

1 medium

2 medium

4 medium

5 medium

6 medium

Ažurirano: Utorak, 26 Ožujak 2019 08:40

SAZIV 14. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

E-mail Ispis PDF

SAZIV 14. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 29.03.2019. GODINE (PETAK) U 13 SATI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2018.GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU

PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2018.GODINU

PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA 2018. 

PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018. GODINU

PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJ.ZEMLJIŠTA

PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA OD NAKNADE ZA LEGALIZACIJU ZA 2018. GODINU

PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INFR. ZA 2018.GODINU

PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INF.ZA 2018.GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA-VSNM ZA 2018.GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA - CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI ZA 2018.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA - DJEČJI VRTIĆ MEDO ZA 2018.GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA POMOĆ  U KUĆI

IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA OPĆINE ZA 2018. GODINU

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI DRUŠTVU "KRALJEVAC"

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA 2018. GODINU

 

Ažurirano: Petak, 22 Ožujak 2019 21:12

Odluka o izradi II izmjena i dopuna UPU-a naselja Udbina

E-mail Ispis PDF

Na temelju čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17 i 114/18) obavještavamo javnost da je u postupku izrada II Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina: Odluka o izradi objavljena je na u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije br 03/2019. a njen sadržaj dostupan je slijedećoj poveznici:

Odluka o izradi II izmjena i dopuna UPU-a naselja Udbina

Na temelju odredbi Zakona o zaštiti okoliša  (NN 80/13,... 118/18)i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) obajavljuje se Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune UPU-a naselja Udbina

Odluka 

Ažurirano: Petak, 15 Ožujak 2019 06:40

Izvještaj za 2019. g. - nezavisni vijećnik J.Mažar

E-mail Ispis PDF

Izvještaji nezavisnog vijećnika Općine Udbina Josipa Mažara za 2019. godinu:

- izvješće o primljenim donacijama

- godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

- financijski plan za 2019. godinu.

- program rada za mandatno razdoblje 2017. - 2021.

- program rada za 2019. godinu

 

 

Ažurirano: Utorak, 12 Ožujak 2019 12:06

Stranica 9 od 63

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home