Općina Udbina

Ličko-senjska županija

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

SAZIV 26.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 09.04.2021. U 13 SATI

E-mail Ispis PDF

SAZIV 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 09.04.2021.  (13 SATI, KIC "NIKOLA TESLA" UDBINA)

 1. 1.Usvajanje zapisnika sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća,
 2. 2.Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2020.g. s izvještajima o izvršenju programa i financijskih planova proračunskih korisnika

-    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2020.g.

-    Obrazloženje uz godišnji izvještaj

-       Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020.g.

-          Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2020.g.,

-            Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2020.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2020.g,

-          Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba za 2020.g.,

-           Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.

-       Izvještaji o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika za 2020. godinu

-DJEČJI VRTIĆ "MEDO" UDBINA

-CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA

-VSNM

 1. 3.Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu,
 2. 4.Usvajanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2021.,

-       I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2021.g.

-       I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021.g.

-       I. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna Općine Udbina za 2021.g.

-       I. Izmjene i dopune programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021.g.,

-       I. Izmjene i dopune programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2021.g.,

-       I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.,

-       I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.

 1. 5.Usvajanje Izvještaja o radu načelnika za razdoblje od 01.07.-31.12.2020.g.,
 2. 6.Donošenje Plana gospodarenju otpadom Općine Udbina za razdoblje 2020. – 2026.g.
 3. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2020. do 2026.
 4. 7.Donošenje Odluke o otpisu potraživanja Općine Udbina,
 5. 8.Donošenje Odluke o visini koeficijenata za obračun plaće zaposlenih u Centru za pomoć u kući Općine Udbina,
 6. 9.Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2021.g.

 

Ažurirano: Srijeda, 07 Travanj 2021 08:08

Odluka o dodijeli financijskih sredstava udrugama

E-mail Ispis PDF

Odluka o dodijeli financijskih sredstava udrugama

Poziv vlasnicima kuća za odmor

E-mail Ispis PDF

   REPUBLIKA HRVATSKA 

 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 KLASA: 410-15/21-01/01

UR.BROJ: 2125/12-01-21-01

Udbina, 08.03.2021. godine

 

Sukladno članku 14. Odluke o lokalnim porezima Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 23/19), Općina Udbina objavljuje

POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Udbina da najkasnije do 31.03.2021. godine dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće. 

Sukladno odredbama čl. 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 10. Odluke o lokalnim porezima Općine Udbina obveznik poreza na kuću za odmor je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Udbina.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Obrasci za prijavu mogu se podići u Općini Udbina, Stjepana Radića 6 ili na donjoj poveznici.

 Obrazac

Ažurirano: Ponedjeljak, 08 Ožujak 2021 13:52

Javni natječaj za prodaju motornih vozila

E-mail Ispis PDF

Javni natječaj za prodaju motornih vozila u vlasništvu Općine Udbina prikupljanjem pisanih ponuda do 05.03.2021.

Tekst natječaja sa ponudbenim obrascem

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Ažurirano: Ponedjeljak, 08 Ožujak 2021 13:41

Stranica 8 od 85

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home